vand-kvalitet.dk

- Lillevang Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Lillevang Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83137

  Journalnummer: 190-2007-69193

  Datum:

  Firma id nr:

  Adresse: Regimentsvej 3

  Postnr & by: 3520 Farum

  Kommune: Furesø

  Virksomhedstype:

  UTM zone:

  UTM koordinater: (, )

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


  Senest målt den: 23-10-2023


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  145797 595.000 2021-01-27 2036-01-27 Pr. 27-01-2021 må der i 15 år indvindes 70.000 m3/år på Lillevang kildeplads samt 525.000 m3/år på Flagsø Kildeplads begge tilhørende Lillevang Vandværk.

  135738 70.000 2016-05-20 2046-05-20 Pr. 1. januar 2018 må der indvindes 70.000 m3/år på Lillevang. Samletilladelse sammen med Farum Vandværk og Bregnerød Vandværk på 1.100.000 m3/år

  103450 250.000 2009-09-01 2012-07-31 Plant-id = 83137 kommune 190 Foreløbig tilladelse

  8252 70.000 2003-08-05 2010-04-01 J. nr.: 8-77-12-207-2-99: Farum Kaserne Vandværk er den 9/7 2003 meddelt overtaget af Farum Vandværk. De 70.000 m3 er dermed en del af Farum Vandværks samlede indvindingstilladelse på 1,2 mill. m3 (70.000 m3 + 1.13 mill. m3) /NiN.

  8251 70.000 1960-12-30 2010-04-01 Fremgår af brev af 5. august 2003 fra Frederiksborg Amt

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  193. 3025

  193. 3024

  193. 218C Vandværksboring

  193. 218B Vandværksboring

  193. 218A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.