vand-kvalitet.dk

- Lillevang Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Lillevang Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 83137

Journalnummer: 190-2007-69193

Datum:

Firma id nr:

Adresse: Regimentsvej 3

Postnr & by: 3520 Farum

Kommune: Furesø

Virksomhedstype:

UTM zone:

UTM koordinater: (, )

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 23-10-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

145797 595.000 2021-01-27 2036-01-27 Pr. 27-01-2021 må der i 15 år indvindes 70.000 m3/år på Lillevang kildeplads samt 525.000 m3/år på Flagsø Kildeplads begge tilhørende Lillevang Vandværk.

135738 70.000 2016-05-20 2046-05-20 Pr. 1. januar 2018 må der indvindes 70.000 m3/år på Lillevang. Samletilladelse sammen med Farum Vandværk og Bregnerød Vandværk på 1.100.000 m3/år

103450 250.000 2009-09-01 2012-07-31 Plant-id = 83137 kommune 190 Foreløbig tilladelse

8252 70.000 2003-08-05 2010-04-01 J. nr.: 8-77-12-207-2-99: Farum Kaserne Vandværk er den 9/7 2003 meddelt overtaget af Farum Vandværk. De 70.000 m3 er dermed en del af Farum Vandværks samlede indvindingstilladelse på 1,2 mill. m3 (70.000 m3 + 1.13 mill. m3) /NiN.

8251 70.000 1960-12-30 2010-04-01 Fremgår af brev af 5. august 2003 fra Frederiksborg Amt

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

193. 3025

193. 3024

193. 218C Vandværksboring

193. 218B Vandværksboring

193. 218A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.