vand-kvalitet.dk

- Nivå c/o Nordvand A/S

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Nivå c/o Nordvand A/S


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 120677

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Ørnegårdsvej 17

  Postnr & by: 2820 Gentofte

  Kommune: Fredensborg

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (, )

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: º dH


  Senest målt den:


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  132814 1.100.000 2016-12-15 2046-12-15

  8153 1.100.000 1966-09-28 2016-12-15 0 Fra plantcatchcond: LVK nr. XLVIII. Til dato givet af vandforsyningsloven /NiN Fredensborg Kommune har med, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v. midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen, således at indvindingstilladelsen til vandværkets boringer fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  194. 651 Pejleboring

  193. 236 Pejleboring

  188. 895 2017-01-01 Vandværksboring

  188. 830 2017-01-01 Vandværksboring

  188. 406 2017-01-01 Vandværksboring

  188. 405 2017-01-01 Vandværksboring

  188. 389 Pejleboring

  188. 388 Pejleboring

  188. 179 Pejleboring

  187. 1132 Vandværksboring

  187. 593 Vandværksboring

  187. 84 2000-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  187. 83 Pejleboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.