vand-kvalitet.dk

- Snøde-Stoense Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Snøde-Stoense Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 82788

  Journalnummer: 8-77-12-487-1-1999

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Vandværksvej 5

  Postnr & by: 5953 Tranekær

  Kommune: Langeland

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (621906.99, 6105733.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 20.9º dH


  Senest målt den: 19-02-2020


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  109483 150.000 1977-09-09 1997-04-04

  109482 146.000 1973-01-01 1977-09-09

  109481 120.000 1965-10-13 1973-01-01

  109480 73.000 1938-01-01 1965-10-13

  96937 260.000 2008-03-10 2027-05-01

  69022 100.000 2001-08-06 2008-03-10 Erstattet af indvindingstilladelse på 260.000 i 2008.

  69021 115.000 1999-08-19 2001-08-06

  69020 150.000 1997-04-04 1999-08-19 ml

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  165. 506 2017-01-01 Vandværksboring

  165. 376 2017-01-01 Vandværksboring

  165. 261 1968-06-07 2010-10-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  165. 156 2017-01-01 Vandværksboring

  165. 17B 2017-01-01 Vandværksboring

  165. 17A 1938-04-20 1964-06-26 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.