vand-kvalitet.dk

- Stenlille Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Stenlille Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 103926

  Journalnummer: 8-77-12-337-1004-2000

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Hovedgaden 98

  Postnr & by: 4295 Stenlille

  Kommune: Sorø

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (664044.00, 6158300.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


  Senest målt den: 27-06-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  136033 185.000 2017-12-20 2047-12-31

  114399 165.000 2012-07-17 2017-12-19 Tillæg til eksisterende tilladelse. Ansøgning om fornyelse af tilladelsen er indsendt i 2016

  82333 165.000 2000-06-29 2012-07-16 0 Fra plantcatchcond: vandværk Skal fornyes senest 12 måneder efter vedtagelsen af vandhandleplanen for Sorø Kommune

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  205. 826 2012-01-01 Vandværksboring

  205. 520 1981-09-01 Vandværksboring

  205. 502 1978-03-09 Vandværksboring

  205. 286 2013-02-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 257 1962-11-28 2012-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 225 2013-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.