vand-kvalitet.dk

- Ullerød c/o Nordvand A/S

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Ullerød c/o Nordvand A/S


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 120678

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Ørnegårdsvej 17

Postnr & by: 2820 Gentofte

Kommune: Fredensborg

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (, )

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: º dH


Senest målt den:


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

132808 375.000 2016-12-15 2046-12-15 Der er i alt givet tilladelse til 500.000 m³/år på Ullerød Kp., som delvis er beliggende i Hørsholm Kommune hvorfor 125.000 m³/år vedrører Hørsholm.

8152 375.000 1951-08-30 2016-12-15 0 Fra plantcatchcond: LVK nr. XVIII: 3,5 mill m3 sammen med Landstrup Kp.Til dato givet af vandforsyningsloven /NiN NB Indvindingstilladelsen for Ullerød Kildeplads er totalt 500000 m³/år, heraf vedrører 375000 m³ Fredensborg Kommune og 125000 m³ Hørsholm kommune. Fredensborg Kommune har med, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v. midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen, således at indvindingstilladelsen til vandværkets boringer fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

194. 775 Vandværksboring

194. 774 Vandværksboring

194. 773 Vandværksboring

194. 769 Vandværksboring

194. 74 Pejleboring

193. 252 Pejleboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.