vand-kvalitet.dk

- Vihøj Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Vihøj Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 62849

  Journalnummer: 779-2010-2552

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Vihøjvej 6A

  Postnr & by: 7870 Roslev

  Kommune: Skive

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (504056.70, 6285198.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


  Senest målt den: 11-10-2023


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  128690 250.000 2015-10-20 2045-10-20 Boring 46.528 er sløjfet 13. nov. 2018, boring 46.539 er også sløjfet, kommunesag nr. 779-2018-37634 og 779-2018-37635. Indvinding skal fordeles ligeligt mellem vandværkets 2 boringer, dvs. ingen indvindinger på 46.528 og 46.539, men kun på 46.779 og 46.1171

  127986 85.000 2003-02-06 2008-08-29 ,,

  93026 150.000 2008-08-29 2012-11-26 Tillæg til den oprindelige tilladelse fra 7.oktober 1999 med forøget mængde fra 29.000 og 6. februar 2003 på 85.000 m3/år til ialt 150.000 m3/år. Tilladt ny boring.. ..

  36156 29.000 1999-10-07 2003-05-02 0 Se Viborg Amts brev af 06-02-2003 !? (8-77-1-783-2-03) , 783-10-0008

  36155 25 45.000 1980-11-26 1999-10-07 8-77-12-783-1-98, 8-77-783-2-03

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  46. 1171 2017-01-01 Vandværksboring

  46. 779 Vandværksboring

  46. 539 2017-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  46. 528 2017-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.