vand-kvalitet.dk

- Vester Såby Vandværk a.m.b.a.

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Boring info:

  (DGU nr.: 205. 527)


  Borested: Tulipanvej (4330)

  Boringsdato: 01. okt. 1982

  Brøndborer: Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

  Dybde: 31.50 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 48

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  205. 527 Vandværksboring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.