vand-kvalitet.dk

- Vester Såby Vandværk a.m.b.a.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Vester Såby Vandværk a.m.b.a.


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 104508

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Nellikevej 13

Postnr & by: 4330 Hvalsø

Kommune: Lejre

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (678982.00, 6168628.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 26º dH


Senest målt den: 23-02-2024


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

84125 50.000 2000-05-24 2022-11-01 pejlinger foretages 4 gange årligt og resultaterne sendes til til tilsynsmyndigheden Lejre Kommune har 3.april 2014 forhøjet Roskilde amts tilladelse fra 42.000 til 50.000 kbm.

84122 70.000 1992-11-04 2022-11-01 pejlinger foretages 4 gange årligt og resultaterne sendes til til tilsynsmyndigheden filterskyllevand ledes til kloak filterskyllevand ledes til kloak

84118 50.000 1981-05-11 1996-07-01 pejlinger foretages 2 gange årligt

84113 20.000 1936-06-11 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

205. 642 2017-01-01 Vandværksboring

205. 527 Vandværksboring

205. 143 1996-07-10 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.