vand-kvalitet.dk

- Ballerup vv

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket

Boring info:

(DGU nr.: 200. 3141)


Borested: Præstevænget 20 (2750)

Boringsdato: 11. apr. 1972

Brøndborer: Poul Hasbo A/S, Ishøj

Dybde: 46.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 30.52

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

200. 3141 Vandværksboring

Copyright © 2022 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.