vand-kvalitet.dk

- Ballerup vv

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Ballerup vv


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106226

  Journalnummer: 8-77-11-151-01

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 1

  Adresse: Præstevænget 18

  Postnr & by: 2750 Ballerup

  Kommune: Ballerup

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (710746.40, 6181490.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 24º dH


  Senest målt den: 09-05-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  135750 650.000 2017-01-31 2047-01-31

  85735 650.000 1999-02-18 2016-10-30 Tilladelsesudløbsdatoen er ændret fra 31-12-2010 til 1-1-2015 i forhold til en forventning om hvornår vandplanerne forventes vedtaget. Der er givet en generel forlængelse på 1 år efter vandplanerne af godkendt.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 3141 Vandværksboring

  200. 1585 Vandværksboring

  200. 1345 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.