Vandkvalitet

- I/S Langstrup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Boring info:

(DGU nr.: 187. 964)


Borested: Lønholtvej 11 (3480)

Boringsdato: 27. jul. 1971

Brøndborer: Poul Hasbo A/S, Ishøj

Dybde: 87.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 11.04

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk