Vandkvalitet

- I/S Langstrup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for I/S Langstrup Vandværk:


Anlægsnavn:

I/S Langstrup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 83143

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Lønholtvej 11

Postnr & by: 3480 Fredensborg

Kommune: Fredensborg

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (716049.40, 6205971.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83143

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

131900 30 65.000 2016-11-15 2046-11-14

110973 65.000 2011-07-15 2016-11-14 14.07.2011 I/S Langstrup Vandværk ansøger om en reduceret indvindingtilladelse begrundet med at der over en 5 årig periode ikke er indvundet mere en 50.000 m³/år. Tilladelsen ønskes reduceret fra 100.000 til 65.000 m³/år. Fredensborg Kommune har med, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v. midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen, således at indvindingstilladelsen til vandværkets boringer fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

106646 100.000 2010-04-01 2011-07-14 Fredensborg Kommune har, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v., midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen til vandværkets boringer, således at den fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven. Fredensborg Kommune har, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v., midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen til vandværkets boringer, således at den fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

8260 100.000 1967-04-20 2010-04-01 0 Fra plantcatchcond: Til dato er givet af vandforsyningsloven /Henrik Nielsen, Frederiksborg Amt, grundvandssektionen Fra plantcatchcond: Til dato er givet af vandforsyningsloven /Henrik Nielsen, Frederiksborg Amt, grundvandssektionen

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

187. 964 Vandværksboring

187. 79 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk